Gemeenteberaad beroepingsproces


Op zondag 3 februari werd na de dienst een gemeenteberaad gehouden over het beroepingsproces. Scriba Henk de Vries opende de bijeenkomt en gaf aan dat beroepingstijd vooral ook bezinningstijd is. Vragen als: wie zijn we als wijkgemeente en welke speerpunten willen we de komende jaren aandacht geven, komen daarin aan bod. Verder is het belangrijk om na te denken over wat een en ander betekent voor het profiel van de nieuw te beroepen dominee. Ook zullen er uiteindelijk keuzes gemaakt moeten worden omdat we van 1.8 naar 1.0 predikantsplaats gaan (eventueel aangevuld met pastoraal medewerker).

Bram Schriever leidde vervolgens op zeer plezierige wijze de bijeenkomst waarin de ongeveer 60 aanwezige gemeenteleden met elkaar in gesprek gingen over gekozen woorden die het meest aansloten bij het persoonlijk geloof. Met behulp van een PowerPointpresentatie gaf Bram een terugkoppeling van de extra wijkkerkenraadsdag van 19 januari jl. Opvallend was dat er grote overeenstemming en herkenning was in de terugkoppeling vanuit de kerkenraad en de beleving van de aanwezige gemeenteleden. Verder werden de aanwezigen uitgenodigd om verdere aandachtspunten voor het profiel van de nieuwe predikant aan te geven.

De uitkomsten van de extra wijkkerkenraadsdag en dit gemeenteberaad zullen op 5 maart aanstaande tijdens een extra bijeenkomst door de wijkkerkenraad worden besproken. Vervolgens zal een kleine commissie, gesteund door Bram Schriever, een conceptprofiel opstellen. Dit wordt vervolgens op 26 maart door de wijkkerkenraad besproken en tijdens een gemeenteberaad op 31 maart (12:00 – 14:00 uur) aan de gemeenteleden voorgelegd.

Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt: klik hier voor het verslag.
De PowerPoint presentatie is zoals aangegeven een terugkoppeling van de extra bijeenkomst van de wijkkerkenraad: klik hier voor de presentatie

Geplaatst in Nieuws.