Erepenning VKB* en oorkonde voor Jaap Bogaards

Na de dienst van zondag 3 februari jl. ontving Jaapt Bogaards van Jacob van der Zwan een erepenning en oorkonde voor zijn werk als kerkrentmeester. Jaap heeft deze functie inmiddels meer dan 28 jaar uitgevoerd. Eigenlijk is hij al veel langer actief binnen kerkelijke functies: in zijn vorige woonplaats Nieuwegein was hij twee jaar voorzitter van de kerkenraad en acht jaar lid van de commissie van beheer (zoals het college van kerkrentmeesters toen heette).

Kort nadat hij en zijn vrouw Edith in Maarssen kwamen wonen, werd hij door de toenmalige voorzitter van de commissie van beheer, Frits de Vries, gevraagd om tot de commissie toe te treden. Hij heeft dat nog een jaar weten af te houden, maar sinds die tijd zet hij zich onafgebroken in voor het financieel beheer van de gemeente. Ook Edith werd hartelijk bedankt voor haar steun en ontving van Jacob een mooie bos bloemen.

(*VKB: Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN)


Geplaatst in Nieuws.