Eerste indicaties AKB 2019 bemoedigend, herinnering inleveren antwoordenveloppe


Zoals op zondag 3 februari jl. door kerkrentmeester Jaap Bogaard is afgekondigd, zijn de eerste indicaties van de opbrengst van de Actie Kerkbalans 2019 bemoedigend: velen hebben gehoor gegeven aan de oproep om meer bij te dragen. Dat is hard nodig en daar zijn we erg dankbaar voor.

Hoewel een groot deel van de antwoordenveloppen binnen zijn, zijn nog meer dan 100 antwoordenveloppen niet ingeleverd. Mocht uw antwoordenveloppe nog niet zijn opgehaald/ingeleverd, zou u deze dan even bij Jaap Bogaard (Hondiusstraat 8) of Bas Visser (De Wolffshoek 17) in de brievenbus willen doen of afgeven in de Open Hof?

Bij voorbaat hartelijk dank!

Geplaatst in Nieuws.