Laatste week Aktie Kerkbalans: Envelop al klaar staan?

Fijn, heeft u de envelop al klaar staan of geretourneerd bij de sectiemedewerker? Heel veel dank dat u gehoor gaf aan Aktie Kerkbalans 2019! De lucifers bij de envelop gaven symbolisch weer dat we de warmte en het licht van de Paaskaars ook in 2019 met elkaar willen delen. Heeft u er al één opgestoken?

Nog geen envelop ontvangen? Wacht nog even af tot na dit weekend en bel of mail Bas Visser, (0346) 574 565, kerkrentmeesters@ontmoetingskerkmaarssen.nl als de envelop nog niet binnen is.

Geplaatst in Actie Kerkbalans 2019, Nieuws.