Week van gebed voor de eenheid 20-27 januari 2019

Zondag 20 januari 2019 om 10:00 uur is in de Heilig Hart parochiekerk weer de jaarlijkse oecumenische viering aan het begin van de week van gebed voor de eenheid van christenen. De centrale tekst voor deze viering komt uit Deuteronomium 16: “Zoek het recht en niets dan het recht” en is dit jaar aangereikt door de kerken van Indonesië.

Aansluitend zijn er die week interkerkelijke gebedsbijeenkomsten in Maarssen. Deze zijn elke avond van 19:15 – 20:00 uur en vinden plaats op:
maandag 21 januari in kerkgebouw de Ark
dinsdag 22 januari in kerkgebouw de Ark
woensdag 23 januari in parochiehuis van de Heilig Hart Kerk
donderdag 24 januari in kerkgebouw de Hoeksteen
vrijdag 25 januari in kerkgebouw Open Hof op de Hofzolder
zaterdag 26 januari in het Trefpunt achter de Dorpskerk
Op donderdagavond is er, parallel aan de bijeenkomst, een gebedswandeling voor belangstellenden door Maarssen-dorp o.l.v. Martin Noordzij.

Er wordt in kleine groepjes gebeden aan de hand van gebedspunten. Hardop bidden hoeft niet, er is ook gelegenheid om in stilte te bidden. U/jij bent van harte welkom.

Namens de Raad van Kerken Maarssen,
Ingeborg van der Tweel

Geplaatst in Nieuws.