Start Aktie Kerkbalans 2019: Daaróm Ontmoetingskerk

Deze week is het zover, de start van Actie Kerkbalans. Vele sectiemedewerkers gaan het vuur uit de sloffen lopen om u de envelop voor Aktie Kerkbalans te brengen. Er is veel werk hiervoor achter de schermen verzet en dat moet ook, want het appél Geef voor je kerk is duidelijk: zonder uw financiële steun kan de kerk echt niet draaien! Geef daarom gehoor aan Actie Kerkbalans. De Ontmoetingskerk wil ook in 2019 een actieve gemeente zijn, zowel binnen als buiten de kerkmuren.

Waarde en warmte

Wat is nu eigenlijk van waarde in de Ontmoetingskerk? We vroegen het een aantal gemeenteleden en iemand antwoordde: “Het voelt als thuiskomen”. Een prachtig antwoord dat het warme gevoel benadrukt dat u hopelijk ook ervaart in onze wijkgemeente. Daarom krijgt u iets bij de envelop waar u warm van wordt en dat tegelijkertijd zorgt voor licht. Ook in 2019 willen we graag die warmte en het licht van de Paaskaars met elkaar delen. Als actieve gemeente, zowel binnen als buiten de kerkmuren, om van betekenis te zijn in het leven van mensen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat we dit kunnen blijven doen!

Geplaatst in Actie Kerkbalans 2019, Nieuws.