Beroepingsproces nieuwe predikant

Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Bij het ontstaan van een predikantsvacature komen we als kerkenraad en leden van de wijkgemeente onder andere voor de vraag: wat hebben we in onze wijkgemeente in onze concrete situatie nodig? Voor welke ontwikkelingen staan wij en welk (soort) predikant past daarbij? Deze vragen raken aan onze beleidsvisie op de (nabije) toekomst en aan de beschikbaarheid van middelen. Voor ons komt er namelijk bij dat wij van 1.8 predikantsplaatsen naar in principe een 1.0 predikantsplaats zullen gaan. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden: niet alles kan blijven zoals het nu is.

De kerkenraad heeft besloten om onze wijkgemeente in dit bezinningstraject te laten bijstaan door een extern deskundige te weten: Bram Schriever (www.leerruimte.nl). Bram heeft veel ervaring opgedaan in het werkveld van hulpverlening, onderwijs en als supervisor/coach/adviseur voor welzijns- en kerkelijk werk. Hij begeleidt veel gemeenten en coacht predikanten.

Omdat is afgesproken om zorgvuldig en tegelijk voortvarend het beroepingsproces te doorlopen, is het volgende schema opgesteld:

• Zaterdag 19 januari: extra bijeenkomst wijkkerkenraad (bezinning)
Zondag 3 februari: 12:00 – 14:00 uur (raadpleging gemeenteleden)
• Dinsdag 5 maart: extra bijeenkomst wijkkerkenraad (bespreken uitkomsten)
• Dinsdag 26 maart: reguliere bijeenkomt wijkkerkenraad (opstellen conceptprofiel nieuwe predikant)
Zondag 31 maart: 12:00 – 14:00 uur (raadpleging gemeenteleden)

Voor u als gemeentelid dus twee mogelijkheden om uw input te geven en wel op zondag 3 februari en zondag 31 maart. Ook bij deze raadplegingen van u als gemeentelid zal Bram Schriever betrokken zijn. Wij roepen u op zoveel mogelijk aanwezig te zijn en uw stem te laten horen; het gaat over onze gezamenlijke toekomst!

Na het vaststellen van het profiel van de nieuwe dominee kan de beroepingscommissie (die naar verwachting medio februari wordt samengesteld) aan de gang met het verdere beroepingswerk.

Heeft u vragen of opmerkingen over het beroepingsproces? Mail of bel dan gerust!

Henk de Vries, scriba
scriba@ontmoetingskerkmaarssen.nl of 06-515 76 180

Geplaatst in Nieuws.