Reactie Ontmoetingskerk op Nashville verklaring

Beste Gemeenteleden,

In de afgelopen dagen heeft u veel kunnen lezen over de zogenoemde Nashville verklaring, de Nederlandse vertaling daarvan en vooral de instemming daarmee van verschillende Nederlandse predikanten. Ook de fractievoorzitter van de SGP behoorde tot de ondertekenaars.

De pers, de minister en het openbaar ministerie zijn met standpunten gekomen. De Synode heeft zich uitgesproken tegen deze verklaring. Onze predikanten hebben mails ontvangen over wat “wij“ er van vinden. Ook ik heb als voorzitter het verzoek gekregen om een duidelijk (kerkenraad) standpunt in te nemen en hier iets over te schrijven.

Ik begrijp de ophef die er is ontstaan en ik snap dat een uitspraak hierover gewenst is.

Ik wil er echter voor waken om nu teveel in de emotie van het onderwerp en het moment te stappen. Als wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen hebben wij, nu 7 jaar geleden, over het onderwerp nagedacht en als kerkenraad unaniem – door onze gemeenteleden gedragen- het besluit genomen om ds Stuiver te beroepen. Dit besluit past bij een open gemeente waarbij iedereen welkom is. Dit is dan ook de kern van ons huidige beleidsplan.

Wij staan te boek als LHBTI vriendelijke gemeente. Dit is niet iets dat wijzelf vinden maar anderen noemen dit.

De fractievoorzitter van de SGP verbaast zich over de ophef die zijn ondertekening tot gevolg heeft. Hij geeft aan dat het toch niet verrassend kan zijn dat zijn partij dit standpunt inneemt. Ik denk dat het niet verrassend kan zijn dat wij de verklaring juist niet onderschrijven gezien ons handelen en beleid wat wij al jaren echt uitdragen. Het spreekt naar mijn mening voor zich dat wij dit standpunt hebben.

Tot slot roep ik op om verdraagzaam te zijn naar anderen waar wij mee samen werken. Ook dat past ons. Verder stel ik, als voorzitter voor, dat wij ons inzetten voor ons dagelijks werk aan onze gemeente en onze energie, nuttig, aan te wenden voor het beroepingswerk waar wij nu voor staan.

Met vriendelijke groet,
Jacob van der Zwan, voorzitter wijkkerkenraad Ontmoetingskerk Maarssen.

Op zondag 13 januari wapperde ook bij Kerkcentrum Open Hof de regenboog vlag en werd het onderstaande lied in de dienst  gezongen.

Ongestraft mag liefde bloeien

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

6. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Tekst: Sytze de Vries

Geplaatst in Nieuws.