Donaties via de website

Sinds enige tijd is het mogelijk om via deze website een donatie te doen. Er kan vooralsnog worden gekozen voor Kerk, Diaconie en ZWO. Wij zijn natuurlijk zeer dankbaar voor donaties die op deze wijze binnenkomen! (zie overzicht 2018 hieronder).

Misschien ten overvloede wijzen wij u erop dat het niet de bedoeling is dat op deze wijze de Vaste Vrijwillige Bijdrage wordt overgemaakt. Daarvoor zijn specifieke bankrekeningnummers beschikbaar (zie de contact pagina op onze website).

Overzicht donaties via website
• oktober 2018: €50,– t.b.v. de commissie ZWO
• december 2018: €50 t.b.v. de Wijkdiaconie
• december 2018: €50,– t.b.v. de Wijkdiaconie
• december 2018: €350,– t.b.v. de Ontmoetingskerk

Geplaatst in Nieuws.