Aktie Kerkbalans 2019: Daaróm Diaconie

Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is wederom Geef voor je kerk, opnieuw een appél om de Ontmoetingskerk financieel te steunen tijdens de actieperiode van 19 januari t/m 2 februari 2019. Waaróm geven we eigenlijk aan de Diaconie? Het antwoord leest u hier.

In 2018 steunde onze Diaconie weer diverse doelen, plaatselijk in Stichtse Vecht, landelijk en zelfs wereldwijd. Bijvoorbeeld Het Smulhuis in Utrecht: in een speciale kerkdienst met als thema ‘Kerkproeverij’, werden smulmunten verkocht waarmee dak- en thuislozen een verantwoorde maaltijd kunnen betalen. Onder hetzelfde thema werden de Voedselbank Stichtse Vecht en No Yellow Beans Day ondersteund. Daarnaast droegen we bij aan de actie ‘Warme Voeten’ waarbij waardebonnen voor nieuwe winterschoenen voor vijftig kinderen in Stichtse Vecht werden uitgedeeld. Het Johannes Hospitium in Vleuten en Amnesty International konden ook weer op een financiële bijdrage vanuit de diaconie rekenen. Dichtbij huis konden we veel betekenen voor een vluchteling in grote nood. Ook in 2018 konden we mensen getroffen door rampen ondersteunen, bijvoorbeeld de slachtoffers van de tsunami in Sulawesi. De landelijke organisatie Kerk in Actie steunt vele projecten in binnen- en buitenland en met grote regelmaat doet de Diaconie daaraan mee. Gewoon Gezellig, maandelijks op de zondagmiddag en Koffie & Meer iedere woensdagochtend zijn ook projecten vanuit de Diaconie.

Geplaatst in Actie Kerkbalans 2019, Nieuws.