Oproep noemen van namen leden beroepingscommissie

Naast dat wij elkaar een mooi, gezond en gezegend 2019 toewensen, zal 2019 ook in het teken staan van het vertrek van ds. Jochem Stuiver en het beroepen van een nieuwe predikant. Daarom roep ik u op de wijkkerkenraad te voorzien van namen van leden van onze wijkgemeente waarvan u denkt dat die geschikt zijn om zitting te nemen in de beroepingcommissie.

De kerkorde geeft aan dat naast kerkenraadsleden (o.a. bij voorkeur een sectieouderling, ouderling-kerkrentmeester en een diaken), een lid van de Algemene Kerkenraad, ook andere leden van de wijkgemeente zitting hebben in de commissie.

Wij willen u vragen namen door te geven aan een wijkouderling, aan de scriba of ondergetekende, maar het mag ook via een briefje in de collectezak! Een korte toelichting waarom u de persoon of personen noemt wordt zeer op prijs gesteld. Ook in de komen Kerk op weg zal deze oproep gedaan worden. Wij zien de namen graat uiterlijk zondag 20 januari tegemoet.

De wijkkerkenraad stelt uiteindelijk de samenstelling van de beroepingscommissie vast. Uiteraard wordt u daarover geïnformeerd.

Jacob van der Zwan, Voorzitter Wijkkerkenraad Ontmoetingskerk

Geplaatst in Nieuws.