Tarieven gebruik Open Hof voor uitvaarten + pastorale uitvaartzorg

Met ingang van 1 januari aanstaande zullen kostendekkende tarieven worden gehanteerd voor het houden van een uitvaartdienst in Kerkcentrum Open Hof. Ook eventuele pastorale zorg – die afhankelijk is van de praktische beschikbaarheid van onze predikanten – direct gerelateerd aan een uitvaartdienst (i.e. het voorbereiden en uitvoeren daarvan), worden in rekening gebracht. Er gelden aparte tarieven voor leden en niet-leden van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM). Voor meer informatie zie www.zaalverhuurmaarssen.nl/uitvaartdiensten

Geplaatst in Nieuws.