Statusupdate Projecten + afscheid stuurgroep leden

Tijdens de recente vergadering van de wijkkerkenraad gaf de scriba een statusupdate van de ‘Bouwen aan de toekomst’-projecten binnen onze wijkgemeente. Van deze presentatie is inmiddels ook een filmpje gemaakt, zodat alle leden toegang hebben tot deze update.

Tijdens de vergadering is afscheid genomen van Bert de Roock en Oscar van Leeuwen die zowel lid waren van de commissie financieel kader als van de stuurgroep. Zij zijn namens alle leden van onze wijkgemeente en de wijkkerkenraad hartelijk bedankt. Die dank willen we via deze weg ook uitspreken naar al die andere vrijwilligers die actief waren of nog zijn in de diverse projectgroepen: hartelijk dank voor al jullie werk!

Korte samenvatting statusupdate

Als onderdeel van het opstellen van het beleidsplan 2017 -2020 was een commissie Financieel Kader ingesteld, die als opdracht kreeg de financiële situatie van onze wijkgemeente in kaart te brengen en te komen met oplossing voor het exploitatietekort.

Na het houden van twee gemeenteavonden (april en mei 2017), is een eindrapport gepresenteerd aan de wijkkerkenraad. Die besloot toen een stuurgroep in te stellen met daaronder vijf projectgroepen: 1.4, Beleggen, Nieuwbouw, EO (Extra opbrengsten) en Idee.

Veel van de voorstellen van de projectgroepen zijn inmiddels overgenomen door de wijkkerkenraad en uitgevoerd. Aan een ander deel wordt nog hard gewerkt.

Inmiddels zijn over het project Nieuwbouw en 1.4 artikelen verschenen in de nieuwsbrief en/of Kerk op weg. Ook over de status van de andere projecten zal verder worden gecommuniceerd.

Geplaatst in Nieuws.