Nieuw bankrekeningnummer voor kerkelijke bijdragen

U bent onlangs schriftelijk geïnformeerd over ons nieuwe bankrekeningnummer voor kerkelijke bijdragen. Voor de registratie van kerkelijke bijdragen maken wij gebruik van de diensten van Stichting Kerkelijke Gelden (SKG). Omdat SKG moet overgaan van de systemen van Van Lanschot Bankiers naar de systemen van RABO Bank zien wij ons genoodzaakt een ander bankrekeningnummer te gaan gebruiken.

Ons nieuwe nummer is NL90RABO 0373 7246 91 ten name van Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk inzake AKB.

  • Gemeenteleden die ons een machtiging voor automatische incasso hebben gegeven, hoeven niets te doen. Zij zien op hun bankafschrift bij hun kerkelijke bijdrage alleen een ander rekeningnummer vermeld.
  • Gemeenteleden die hun bank opdracht hebben gegeven voor een periodieke betaling van kerkelijke bijdragen willen wij verzoeken zo snel mogelijk die opdracht aan te passen met ons nieuwe bankrekeningnummer.
  • Gemeenteleden die zelf hun bijdrage overmaken, verzoeken wij voortaan gebruik te maken van ons nieuwe nummer.

Overgang service

Bijdragen die in november 2018 nog zijn overgemaakt naar ons oude rekeningnummer worden automatisch overgemaakt naar ons nieuwe rekeningnummer.

Wijkraad van kerkrentmeesters

Geplaatst in Nieuws.