Uitvoering projectgroep idee: folder ‘nalaten’

Tijdens de gemeenteavonden van vorig jaar hebben veel gemeenteleden ideeën geopperd om de inkomsten van onze wijkgemeente te verhogen. Al die ideeën zijn door de projectgroep idee (Marjan Capel, Robert Pastoor en Henk de Vries) uitvoerig bestudeerd en bediscussieerd. Uiteindelijk zijn een aantal van die ideeën aan de kerkenraad voorgesteld. Over een ervan – betalen voor de koffie na de kerk – heeft u wellicht in de nieuwsbrief al wat gelezen. Een ander idee was om gemeenteleden te attenderen op de mogelijkheid van het ‘nalaten aan de kerk’; oftewel het opnemen van de kerk in een testament. Deze week zal bij alle gemeenteleden van 50 jaar en ouder een folder met aanbiedingsbrief in de bus worden gedaan. We hopen dat velen de informatie zullen lezen en zullen overwegen de kerk op te nemen in hun testament.

Klik hier om naar de aanbiedingsbrief te gaan
Klik hier om naar de folder ‘nalaten’ te gaan.

Geplaatst in Nieuws.