Vredesdienst 16 september 2018

Op zondag 16 september is de jaarlijkse oecumenische viering voor Vredeszondag. Dit jaar is het landelijk thema ‘Vrede voor generaties’. In de viering, waarin pastoraal werker Jos van Os en dominee Jochem Stuiver zullen voorgaan, zal een Bijbeltekst uit het Marcusevangelie centraal staan, nl. hoofdstuk 9, vers 24: ‘Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp’. Het is een uitroep van een radeloze vader die het beste wil voor zijn zoon. Die onmacht voelen wij soms ook, zeker als het gaat om (wereld)vrede. We blijven erin geloven, we blijven er voor bidden, maar vrede lijkt soms wel ver weg.

Voor de kinderen is er een kindernevenviering. De viering wordt muzikaal ondersteund door een ad hoc koor. U bent van harte welkom in de viering, die om 10 uur begint in Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60 in Maarssen.

U bent ook van harte welkom om mee te zingen in het ad hoc koor. Er wordt 2 keer gerepeteerd o.l.v. Karen Mommers op de donderdagen 6 en 13 september om 19.30 uur (max. 45 min.)
De repetities vinden plaats in het parochiehuis naast de H. Hartkerk (binnenkomen via de kerk of aanbellen bij de voordeur).

Geplaatst in Blog kerkdiensten, Kerkdiensten, Nieuws.