Hier worden opnames gemaakt…

Elke zondag zal in de beamerafkondigingen voor de dienst een slide worden getoond waarop te lezen is dat er geluids- en video opnames worden gemaakt (Dorskerk vooralsnog alleen geluidsopnames). Ook zullen binnenkort bij de ingang van de Open Hof bordjes worden opgehangen die dit aangeven. Dit heeft te maken met de Europese Privacywetgeving. Lees hieronder verder voor een nadere toelichting.

Toelichting

Zoals je misschien wel weet is per 25 mei jl. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Bijna iedereen ontving talloze mailtjes en berichten om (weer) akkoord te gaan met privacyregels van bedrijven en hun websites.

Als wijkgemeente Ontmoetingskerk hebben we ook met deze nieuwe Europese wetgeving te maken. Ook wij bewaren en verwerken persoonsgegevens. Dat doen we bijvoorbeeld door e-mailadressen op te slaan zodat we de nieuwsbrief kunnen versturen. We maken video- en geluidsopnamen tijdens de kerkdiensten. We maken foto’s en filmpjes tijdens diensten en we houden een ledenadministratie bij.

Veel van deze zaken zijn ook onder de nieuwe wetgeving toegestaan. Als kerkgemeenschap hebben we namelijk een ‘gerechtvaardigd’ belang om ‘gegevens’ op te slaan en te gebruiken. Simpel voorbeeld is dat we de e-mailadressen nodig hebben voor het versturen van de nieuwsbrief. Met die nieuwsbrief houden we leden op de hoogte van ontwikkelingen en activiteiten, vragen we aandacht voor zieken en geven we informatie. De nieuwsbrief draagt zo dus bij aan de opbouw en onderhouden van onze gemeenschap (dat is dus het gerechtvaardigd belang).

Hoewel veel zaken dus gewoon mogen, moeten we wel aan bepaalde regels voldoen. Een van de belangrijkste daarvan is dat we onze leden informeren dat er persoonsgegevens worden vastgelegd en welke dat zijn. Uiteindelijk zal alles wat binnen onze wijkgemeente betrekking heeft op de AVG worden vastgelegd in een privacyverklaring. Deze zal openbaar zijn en onder andere via deze website beschikbaar worden gesteld.

Geplaatst in Blog kerkdiensten, Nieuws.