Monumentenweekend Dorpskerk 8 en 9 september 2018

Zaterdag 8 september 2018 is de monumentale Dorpskerk, evenals vele andere monumenten in Nederland, van 10:30 uur – 16:00 uur geopend. Het thema van Open Monumentendag 2018 is: “In Europa”, in aansluiting bij het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed met het accent op wat ons in dit deel van de wereld bindt. In de Dorpskerk zijn er rondleidingen over de historie, wordt het orgel door diverse organisten bespeeld en kunnen kinderen een speurtocht doen. Register taxateur Hans Jongeling is die dag aanwezig om gratis oude munten/gouden sieraden te taxeren. Dit jaar zijn op het kerkplein ook de bekende “Dorpskerk oliebollen” te koop. De Dorpskerk die in 1519 is gebouwd en derhalve volgend jaar 500 jaar bestaat en het ontstaan van oliebollen zijn ongeveer even oud. De opbrengst van de oliebollenactie is geheel bestemd voor het behoud van de Dorpskerk. Verder staan de gehele dag gemeenteleden van de drie wijkgemeenten PGM klaar met koffie en meer. Fijn dat Bonhof Bloemen, Bakkerij Olink, SBI Douma, Schulp Sap en Fortuin te Dokkum de Open Monumentendag Dorpskerk weer willen sponsoren.

Zondag 9 september 2018 worden in de Dorpskerk twee kerkdiensten gehouden, om 10:00 uur door wijkgemeente Ontmoetingskerk en 18:30 uur door wijkgemeente Ichthus. Tijdens beide diensten zal ook bij een/de Open Monument(endag) worden stilgestaan.

De voorbereidingen voor 8 september 2018 zijn momenteel in volle gang. Mocht u/jij het ook leuk vinden zaterdag 8 september a.s. een paar uren te helpen, dan horen we dit graag (via het contactformulier van de website van de Dorpskerk Campus of Marlies Loorbach, tel. nr. (0346) 569 683). De Open Monumentendag is een unieke gelegenheid om de Dorpskerk ook eens met andere ogen te bekijken. Tevens is het volop mogelijk elkaar te ontmoeten op het gezellige plein van de Dorpskerk die al bijna vijf eeuwen verbindt. Het complete programma OMD2018 en de info en flyer Dorpskerk Oliebollen actie volgen. Voor meer info zie ook de website van Dorpskerk Campus: www.dorpskerkmaarssen.nl.

Geplaatst in Nieuws.