Update project ‘Bouwen aan de toekomst’

Tijdens een redelijk goed bezochte gemeenteavond (55 gemeenteleden aanwezig) gaf Bert de Roock een update over het project ‘Bouwen aan de toekomst’ dat onze wijkgemeente vorig jaar gestart is. Bert is samen met Oscar van Leeuwen en Jacob van der Zwan lid van de stuurgroep van dit project.

Hij ging in op de belangrijkste aanleiding voor het starten van dit project: het feit dat we ongeveer 30% meer uitgeven dan we binnen krijgen. Belangrijkste redenen daarvoor zijn: teruglopend aantal leden, vergrijzing, exploitatietekort Open Hof en lage rentestand.

In mei 2017 heeft de kerkenraad op basis van de input van twee gemeentebijeenkomsten de volgende besluiten genomen: kijken naar vermindering capaciteit Predikanten door inzet elders, onderzoek nieuwbouw, verbetering exploitatie Open Hof, plan maken voor meer risicovol beleggen en ideeën geopperd door gemeente, onderzoeken en uitwerken.

Voor elk van deze terreinen zijn projectgroepen ingesteld en Bert gaf een update van de status van elk van de werkgroepen.  Voor de meer inhoudelijke informatie zie de PowerPoint presentatie die gebruikt werd.


Geplaatst in Bouwen aan de toekomst, Nieuws.