Film: God on Trial

De laatste film van het seizoen lijkt zo ongeveer de samenvatting van alle vragen van de afgelopen twee jaar film in zich te bergen. Op het scherpst van de snede gaat het over leven en dood, geloof en ongeloof, angst en verlangen, hoop en wanhoop, schuld en oordeel.

“God is niet goed!” Vol afschuw spuugt Akiba de woorden uit, wanneer de rechters op het punt staan hun oordeel over God uit te spreken. “Hij was nooit goed. Hij stond alleen aan onze kant!” Het is 1943 wanneer de trein in Auschwitz voor de verandering te vroeg is. De groep geselecteerde Joden is nog niet vergast, maar de nieuwe komen al wel de barak binnen. Zij moeten maar op de grond slapen. In deze overvolle barak gebeurt het dat de Joden een rechtszaak beginnen, een rechtszaak tegen God.

We komen donderdag 12 april bij elkaar in Het Trefpunt. We beginnen om 10.30 uur met de film. Vooraf is er koffie. Na de film: gesprek en lunch. De kosten zijn voor beide zaken samen € 7,50. Opgave in verband met koffie en lunch is zeer wenselijk: margreetriemersma@casema.nl tel. (0346) 570 449.

Geplaatst in Nieuws.