zak

Van de diaconie

Via Margreet Stolze, ouderling in sectie 5, heeft de kerk een gift van € 50,- ontvangen voor de beeld- en geluidsinstallatie van de kerk. De wijkdiaconie ontving in de collecte van 11 maart jl. een gift van € 100,-.

Collecten Ontmoetingskerk, december 2017

Diaconie€ 1.155,65
Collecte 24-12-2017, Voedselbank€ 1.069,89
Collecte 29-12-2017, Top2000 dienst€ 401,97
Kerk (2e collecte)€ 279,93
Onderhoud (3e collecte) € 254,36

Collecten Ontmoetingskerk, januari 2018

Diaconie€ 183,76
Collecte 28-01-2018, Catechese & Educatie PKN € 160,20
ZWO€ 133,55
Kerk (2e collecte)€ 226,46
Onderhoud (3e collecte)€ 179,58

Collecten Ontmoetingskerk, februari 2018

Diaconie € 40,80
Collecte 11-02-2018, Missionair werk PKN€ 137,75
Collecten 40-dagen tijd Kerk in Actie€ 387,48
ZWO€ 174,31
Kerk (2e collecte)€ 298,08
Onderhoud (3e collecte)€ 285,19

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage!
Leendert-Jaap Maan, penningmeester

 

Geplaatst in Nieuws.