Dorpskerk Maarssen verbindt al bijna 500 jaar!

Het Europese Erfgoedjaar 2018, met Leeuwarden als Culturele Hoofdstad, benadrukt het belang van cultureel erfgoed én het behoud ervan. Onder het motto “Erfgoed verbindt, Europa inspireert“, openen in 2018 vele (erfgoed)organisaties in Nederland de deuren. Erfgoed bestaat o.a. uit monumentale gebouwen, archieven en collecties, mobiel en digitaal erfgoed, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die worden doorgeven. De activiteiten zoals de Open Monumentendag, Nationale Archeologiedagen en de Maand van de Geschiedenis maken de verbinding met Europa zichtbaar en helpen om de geschiedenis beter te begrijpen: www.europeeserfgoedjaar.nl.

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 (en 9) sept. 2018, met als thema “ In Europa”, zijn meer dan 4000 prachtige monumenten, o.a. de Dorpskerk te bezichtigen. Het oudste monument van Maarssen, dat eerst St. Pancratius, vervolgens Ned. Herv. Kerk en sinds de vorming van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM) in 2015 Dorpskerk heet, is gebouwd in 1519 (twee naar na de Reformatie in 1517) en bestaat dus 500 jaar in 2019 (de tufstenen Romaanse toren stamt zelfs uit de 12e of 13e eeuw). In het begin was de kerk huiskapel van het kasteel te Maarssen dat in 1672 (het Rampjaar) door de Fransen werd verwoest. Voor het kasteel kwam “Huis ter Meer” in de plaats dat tot 1903 aan de Vecht stond. In de kerk bevinden zich verder twee herenbanken en tien rouwborden van de fam. Huydecoper. De rijk gesneden kansel (preekstoel) uit ca. 1700 heeft o.a. de tekst: “Hebt de Waerheyt en de Vreede lief”. Op de preekstoel ligt een geopende Statenbijbel uit 1895. De bijbel wordt zo genoemd omdat de Staten-Generaal in 1619 de Statenvertaling heeft betaald. Ds. Van Renesse (1599-1671), predikant te Maarssen heeft in 1634 meegewerkt aan de revisie van de Statenbijbel. De bijbel ligt open bij: Psalm 119: 105: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Psalmen, onberijmd en berijmd, zijn van ver voor de jaartelling en nog steeds actueel. Het monumentale Meere orgel dat een belangrijke plaats inneemt tussen de orgels in de Vechtstreek, is in 1790 aan de kerk geschonken door Geertruida Agneta Baronesse van Lockhorst (Vrouwe van Ter Meer en gehuwd met Francois de Witt, burgemeester te Amsterdam). Het orgel is gebouwd door de beroemde orgelmaker Abraham Meere uit Utrecht.

De Dorpskerk wordt door Ichthus en Ontmoetingskerk, die sinds 2015 samen met De Ark de Protestantse Gemeente Maarssen vormen, gebruikt en onderhouden. Sinds 2015 vormt de Dorpskerk met Het Trefpunt, ’t Honk en het Kerkhof (de Hof van de Kerk) de Dorpskerk Campus. O.a. de collecten onderhoud gebouwen en de opbrengsten van de activiteiten: Oranjebraderie, Open Monumentendag, Kerstmarkt en Oliebollen drive-in zijn bestemd voor het behoud (o.a. de komende restauratie van de Zuidgevel) van de Dorpskerk. De opbrengst van het Verjaardagsfonds is bestemd voor het onderhoud van het orgel. In 2016 is boven de Campus en in de Dorpskerk een dronefilm gemaakt. Het lied “Door de nacht van strijd en zorgen….”dat hierbij op het orgel wordt gespeeld is gecomponeerd door de Engelse John Stainer (1840-1901), organist van de St. Paul’s Cathedral te Londen. Ook stukken van de Duitse componist J.S. Bach (1685-1750) worden vaak op het Meere orgel ten gehore gebracht. De Dorpskerk te Maarssen verbindt alom al bijna 500 jaar! Meer info over activiteiten, diensten, dronefilm en de Geschiedenis van de Dorpskerk en de Protestantse Gemeente te Maarssen is te vinden op de website van Dorpskerk Campus: www.dorpskerkmaarssen.info/campus/geschiedenis.

Geplaatst in Nieuws.