zondag 25 maart Palmzondag en belijdenisdienst

Deze zondag wordt het een groot feest in Open Hof! In deze dienst hopen Ronald Ramp, Marieke Ramp – van Wijk, Hans Brakke, Gonda Brakke – Huisintveld, Iris Volmer en Margot de Vries belijdenis te doen van hun geloof. Ze doen dat allemaal op hun eigen manier. De een met woorden, de ander met een muziekstuk of een lied.

De dienst in Open Hof begint om 10:00 uur (let op: de zomertijd gaat van de nacht van zaterdag op zondag in, dus een uur eerder opstaan deze morgen!). Muzikale medewerking wordt verleend door Dennis de Bruijn op orgel en piano en door Jocelynn van den Berg die een aantal liederen zal zingen. Frans Volmer en Iris Volmer spelen trompet.

Voor kinderen van de basisschool is er vanaf 9:30 uur een paasontbijt op de Hofzolder van Open Hof. Opgeven voor het kinderpaasontbijt kan via honkers@ontmoetingskerkmaarssen.nl. Kinderen die daar niet bij kunnen zijn komen gewoon rond 10 uur naar de kerk en gaan dan aan het begin van de dienst naar de Hofzolder. Daar gaan dan alle kinderen Palmpasenstokken maken waarmee ze aan het einde van de kerkdienst de kerk in zullen komen. Zo beelden de kinderen de lezing van Palmpasen in ons midden uit. De andere lezing is deze morgen uit Exodus 3:1-14.

Belijdenisgroep

Met veel plezier hebben collega Vellekoop en ik (Jochem Stuiver) een aantal weken opgetrokken met de zes mensen die op Palmpasen belijdenis hopen te gaan doen. We hadden prachtige gesprekken met elkaar, we hebben veel gelachen en af en toe vloeide er ook een traan. Ze zien allemaal uit naar hun belijdenisdienst die ze zelf hebben vorm gegeven. Op bijgaande foto ziet u wie er belijdenis hopen te gaan doen. Het zijn boven van links naar rechts: Ronald Ramp, Hans Brakke en Iris Volmer. Onder van links naar rechts: Marieke Ramp-van Wijk, Margot de Vries en Gonda Brakke-Huisintveld.

 

Geplaatst in Blog kerkdiensten, Nieuws.