Blij met Actie Kerkbalans 2018

Dit jaar is veel aandacht besteed aan de communicatie rondom Aktie Kerkbalans 2018. Via Kerk op Weg, de website, de nieuwsbrief en een persoonlijke brief aan de gemeenteleden is het belang van de financiële bijdrage aan onze wijkgemeente onder de aandacht gebracht. Ook hebben we niet onder stoelen of banken gestoken dat we een begroting hebben met een behoorlijk tekort. Met het thema ‘Als je om je kerk geeft, geef je voor je kerk’, hebben wij uw en jouw steun gevraagd. En die hebben we gekregen!

Hieronder een overzicht van de resultaten. Voor de Kerk is de toezegging in absolute zin zo’n 2% hoger dan vorig jaar. Dat is een mooi resultaat waar we erg dankbaar voor zijn. Het lost ons begrotingstekort vanzelfsprekend niet op, maar maakt het wel een stukje kleiner. Voor de Diaconie en de ZWO zijn de toezeggingen nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met 2017.

Heel erg bedankt dat u en jij ons helpt zodat onze wijkgemeente ook in 2018 van betekenis kan zijn!

Als wijkraad van Kerkrentmeesters willen wij ook de ruim 50 vrijwilligers die alle enveloppen persoonlijk hebben bezorgd en de antwoordenveloppen weer hebben opgehaald hartelijk danken voor hun medewerking.

Resultaten Actie Kerkbalans (AKB) 2018

Toezeggingen voor de Kerk

  • Tot op dit moment hebben 479 leden in totaal € 164.826 toegezegd;
  • Door overlijden en verhuizingen is de toezegging in de loop van 2017 afgenomen met ca. € 4.100;
  • Gelukkig hebben bij de AKB 2018 zo’n 110 leden hun bijdrage verhoogd met in totaal € 10.500;
  • Nieuwe ‘toezeggers’ gaan in totaal € 2.700 bijdragen;
  • 27 leden hebben hun bijdrage met in totaal € 5.900 verlaagd;
  • Van 46 leden die in 2017 samen € 5.900 bijdroegen, hebben we helaas nog geen reactie gehad;
  • Als bovengenoemde gemeenteleden in 2018 hetzelfde bijdragen als in 2017 is de totale bijdrage voor de Kerk € 170.700;
  • Dit is een toename in absolute zin van 2%

Toezeggingen voor de Diaconie/ZWO

  • Tot op dit moment hebben 249 gemeenteleden in totaal € 20.721 toegezegd (2017: € 21.056);
  • Voor de ZWO hebben 224 leden € 15.643 toegezegd (2017: € 16.100).

Oproep!

Wij roepen de gemeenteleden, die de AKB-toezegging nog niet hebben ingeleverd, bij deze van harte op dat alsnog te doen bij Jaap Bogaards, Hondiusstraat 82, tel (0346) 551 183 of Bas Visser, De Wolffshoek 17, tel (0346) 574 565. U kunt ook altijd even bellen, dan halen wij de envelop even bij u op.

 

Geplaatst in Nieuws.