U gaf gehoor aan Actie Kerkbalans!

Voorlopige uitslag

Een keer per jaar doen we een beroep op u en jou via Actie Kerkbalans. Dit jaar was het thema: Geef voor je kerk, want kerk zijn we samen. We geven om elkaar, binnen en buiten de kerk. En dat kost geld. Wat ongelooflijk fijn dat er gehoor gegeven is aan Actie Kerkbalans, veel dank daarvoor! We zijn heel blij met de eerste 426 toezeggingen die wij tot nu toe ontvangen hebben (totaal bezorgd 686). De teller staat nu voor de Kerk op 154.077 euro, voor de Diaconie op 19.031 euro en voor ZWO op 14.498 euro. Dat is gemiddeld bijna 5% meer dan wat diezelfde groep in 2017 heeft toegezegd. Heel hartelijk dank voor het geven om én voor je kerk!

Graag doen we een dringend beroep op de gemeenteleden die hun toezegging nog niet ingeleverd hebben: ook uw en jouw bijdrage is hard nodig. Doe dit zo snel mogelijk via het sectieteam of lever ‘m in bij Wim van Huissteden in de kerk. Fijn, bedankt!

Hartelijk dank aan medewerkers

Dit jaar hebben wij de Actie Kerkbalans als een echte campagne proberen vorm te geven. Op basis van diverse materialen – die in opdracht van landelijke organisatie van kerkrentmeesters door een marketingbureau zijn gemaakt – zijn binnen onze wijkgemeente een poster, folder, verschillende segmentatie brieven en een speciale aanbiedingsenveloppe gemaakt. Via al onze communicatiekanalen is aan de actie aandacht besteed.

Graag willen we ook via deze weg alle gemeenteleden bedanken die aan de Actie Kerkbalans hebben meegewerkt. De (sectie) medewerkers die de enveloppen hebben bezorgd en weer opgehaald, maar ook degenen die al weken lang bezig zijn geweest om de actie voor te bereiden. Hartelijk dank daarvoor!

Hartelijke groet,

Jacob van der Zwan
Voorzitter wijkkerkenraad

Jaap Bogaards
Voorzitter wijkraad van Kerkrentmeesters

 

Geplaatst in Actie kerkbalans 2018, Nieuws.