Geef om je ZWO

Onze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk (ZWO) geeft invulling aan de missionaire taak. Mensen, veraf en dichterbij, worden geholpen door steun aan goede doelen en instellingen. Zo ondersteunen we Kinderfonds MAMAS. Deze sterke, lokale vrouwen, de MAMAS, geven via hun eigen projecten dagelijkse zorg en heel veel liefde aan kinderen in ernstige armoede. Niet alleen vandaag, maar tot het kind op eigen benen kan staan. “Omdat álle kinderen ónze kinderen zijn!”, aldus de gevleugelde quote van de bekende oprichter van dit fonds, Nelson Mandela. In Madagaskar worden bomen geplant en regio’s herbebost. Dit leidt tot mindere erosie, verrijking van de grond en een betere waterhuishouding. Hierdoor zijn de leefomstandigheden van mens en dier in dit gebied sterk verbeterd. Stichting Hulp Oost-Europa is een organisatie die in Oost-Europese landen op brede schaal diaconale hulp biedt aan kwetsbare groepen, in het bijzonder aan vluchtelingen. Onder het motto: ‘Het is geen vluchteling, het is een mens’, steunde de ZWO deze organisatie financieel. Stichting MIVA is er voor mensen met behoefte aan vervoer- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten zij hun bereik en kunnen zij op hun beurt weer meer andere mensen helpen. Eén mens kan zo het verschil maken in het leven van velen. Stichting Mutende ondersteunt jonge mensen in ontwikkelingslanden bij het volgen van opleidingen die hen helpen beter in hun maatschappij te functioneren.

Geef voor je ZWO; geef gehoor aan Actie Kerkbalans! Zodat we onze missionaire taak kunnen vervullen.

 

Geplaatst in Actie kerkbalans 2018, Nieuws.