Actie Kerkbalans 2018: Geef om je Diaconie

In 2017 hebben wij met uw en jouw geld heel veel mensen kunnen helpen: plaatselijk in Stichtse Vecht, landelijk en zelfs wereldwijd. Wij ondersteunden bijvoorbeeld Kledingbank Breukelen. In een speciale dienst in februari, met als thema ‘De Diaconie kleedt aan’, werden vier wasmanden vol met kleding opgehaald. We konden de Kledingbank een broodnodige en substantiële financiële impuls geven. Daarnaast steunden wij Leger des Heils met 150 kledingbonnen die landelijk uitgedeeld zijn. Er waren dit jaar meerdere rampen waarbij financiële ondersteuning door de diaconie hard nodig was. Met uw steun hebben wij mensen geholpen die getroffen werden door de ramp op St. Maarten, de hongersnood in Afrika en overstromingen in Bangladesh en India. Naast rechtstreekse actie, ondersteunden we in 2017 ook projecten van Kerk in Actie in binnen- en buitenland. Ons initiatief Koffie & Meer wordt voortgezet. Iedere week staat op woensdagochtend de deur van de kerk open voor iedereen in Maarssen die zin heeft in een kop koffie en een goed gesprek, al of niet met een predikant.

Ook in 2018 wil de diaconie bijdragen aan de ondersteuning van mensen in materiële nood. Mogen we ook dit jaar weer op (jo)uw financiële steun rekenen?

Geef voor je diaconie; geef gehoor aan Actie Kerkbalans! Zodat wij aan onze medemens kunnen geven.

Geplaatst in Actie kerkbalans 2018, Nieuws.