Dienst van de Eenheid 21 Januari 2018

Zondagochtend zijn we gezamenlijk met de RK Parochie in Maarssen de Week van Gebed gestart met een gezamenlijke dienst in de Heilige Hartkerk in Maarssen. Samen hebben we een mooie dienst beleeft met afwisselende liederen ondersteund door het oecumenisch Ad Hoc koor o.l.v. Karen Mommers. Hans de Kruijf wist ons in zijn overweging mee te nemen om te kijken naar verslavingen in deze tijd. Hoe we hierin verstrikt kunnen raken maar ook hoe Jezus ons hieruit kan helpen. Maar dan moeten wel recht door zee gaan soms het onbekende tegemoed, maar niet meer terugkeren. Hiervoor is moed en doorzettingsvermogen nodig en daarbij kunnen wij als Christen elkaar ondersteunen. Ook door oplettend te zijn voor moderne verslavingen die als onze energie en tijd opeisen en daardoor ons afleiden van Christus. Na de Vredesgroet en onze gezamenlijke belijdenis mochten we met elkaar de druiven delen, deze zijn immers de oorsprong zijn van de wijn van het verbond. De gehouden inzameling voor water putten in Guatemala heeft het mooie bedrag opgebracht van 340 Euro en 59 Cent. Na een gezamenlijke gezongen zegen van Jochem en Hans mochten naar de koffie gaan voor een gezamenlijke ontmoeting.  Als Raad van Kerken kijken we terug op een mooie en bemoedigende dienst.

Hierbij ook de link naar de Kerk TV om de dienst nog eens terug te kijken.  Bezoek ook eens een van de onderstaande bijeenkomsten in de week van gebed:

Gebedsbijeenkomsten
Na de zondag zijn er 6 dagelijkse gebedsuren (3/4 uur) vanaf maandag t/m zaterdag  van 19:15 tot 20:00 uur. Er wordt ook gezongen met muzikale begeleiding en er is een liturgie voor de aanwezigen. Op donderdagavond in De Hoeksteen wordt er voor een deel van de bezoekers een gebedswandeling gehouden. Na het gebed gaan o.l.v. Martin Noordzij allen die dat willen mee het dorp in voor een wandeling langs punten die iets met kerk en geloof te maken hebben. De overigen blijven gewoon achter en rond 20:00 uur zijn we weer bij elkaar in De Hoeksteen.  Allen hartelijk welkom.
Deze gebedsuren zijn voorbereid door CGK De Hoeksteen, de H. Hart Parochiekerk, de CAMA gemeente en de Prot. Wijkgemeente Ichthus en vinden plaats op de volgende locaties:

  • Ma. 22 jan. De Ark; o.l.v. Martin de Kruijff
  • Di. 23 jan. Het Trefpunt; o.l.v. Nico van Kooten
  • Wo. 24 jan. RK Parochiekerk ; o.l.v. Hans de Kruijff
  • Do. 25 jan. De Hoeksteen; o.l.v. Roland Berensen (deze avond wordt de Gebedswandeling gehouden)
  • Vr. 26 jan. De Ark, Ton van Nierop
  • Za. 27 jan. Het Trefpunt; Michiel de Visser

Deze vieringen aan het beging van de Week van Gebed wordt ieder jaar door christenen uit een ander land voorbereid. ‘Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed van 2018. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus, en is afkomstig uit het Caribisch gebied. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door de zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij en het bestrijden van onrecht. Van oudsher is deze Week van Gebed er ook om iets van eenheid uit te stralen en ervoor te bidden.
Als oecumene in Maarssen willen we samen kijken wat deze tekst ons zegt. Slavernij kennen we niet meer aan den lijve, maar behandelen we iedereen wel zo gelijkwaardig? Gaan we wel recht door zee als Christenen. Zien we elkaars kerk b.v. wel voor vol aan? Kunnen zwervers, daklozen of vluchtelingen wel makkelijk onze kerk binnenlopen? Onderwerpen om in deze dienst over na te denken en elkaar te bemoedigen met de Vredeswens van Christus, want hierdoor kunnen dingen veranderen.

Oecumenische diensten
* De dienst in Maarssen-Dorp is in de Heilig Hartkerk op zondag 21 januari om 10 uur. Voorgangers zijn Hans de Kruijff  en ds. Jochem Stuiver en de dienst is voorbereid door een werkgroep van de Raad van Kerken Maarssen. Dario Maat zal het orgel bespelen en de samenzang wordt ondersteund door het Oecumenisch ad hoc koor o.l.v. Karen Mommers. Na afloop ‘koffie’…!
* In Maarssen-Broek begint om 10:00 uur een zelfde oecumenische dienst in de Verrijzeniskerk en deze viering staat onder leiding van ds. Ina de Boon en Bob Smits. Het zangkoor Moea verleent medewerking en na afloop ontmoeten we elkaar bij koffie of thee. Ook zijn er gedurende deze Week van Gebed gebedsmomenten in verschillende kerken in Maarssen. (zie de mededeling hieronder).
Van harte welkom namens de Raad van Kerken Maarssen.
Jacob Vlaanderen, voorzitter

Geplaatst in Blog kerkdiensten, Geen categorie, Nieuws.