januari 2018

In de vorige Kerk op weg deed ik de uitnodiging om teksten in te sturen om hier te delen. Als een kerkproeverij, proeven en delen van de teksten die iets betekenen voor de lezers van dit kerkblad. Hierop heb ik verschillende reacties gekregen. Daarbij zat een mooi zelfgemaakt gedicht van een gemeentelid dat graag anoniem wil blijven. De reden: ‘het is mij ook maar ingefluisterd’. Ik geef het hieronder weer. Bijdragen van korte verhaaltjes, gedichten en spreuken (maximaal 350 woorden) zijn nog steeds welkom op mijn e-mailadres jhstuiver@ziggo.nl of via de post.

 

Kerstmis

Doven zien het licht, blinden kunnen horen.

Er is een kind geboren.

Een onverwacht bericht dat eerder werd verspreid

eeuwen eerder door profeten

en hij zal Christus heten: Zijne Majesteit.

Hij zal de koning zijn, vorst van eindeloze vrede

zijn liefde deelt hij mede in mateloze pijn

die Jesaja heeft voorspeld:

‘Als een lam zonder te hopen, deed hij zijn mond niet open

werd sprakeloos geveld’.

Maar blinden zien het licht

en doven kunnen horen.

Er is een kind geboren,

een Koninkrijk gesticht.

Geplaatst in Van de Waterkant.