Ontvangen giften

In de afgelopen periode mochten wij weer verschillende giften ontvangen.

  • Bij het bezorgen van het plantje op de nationale ziekendag ontvingen wij € 20;
  • Bij het ouderenbezoekwerk ontving Ans Spelt € 5 en € 50 ter vrije besteding;
  • Margreet Riemersma ontving tijdens het bezoekwerk aan ouderen in de wijk € 50 en € 15;
  • Joke Rietdijk mocht tijdens het bezoekwerk € 20 ontvangen;
  • Janny de Roock ontving bij huisbezoek in sectie 2 x € 20;
  • Ter gelegenheid van 500 jaar Luther ontvingen we € 17,50 voor onderhoud aan de Dorpskerk;
  • De collecte gehouden bij de weeksluiting in de Maria Dommer bracht € 65 op.

Namens de kerkrentmeesters alle gevers en geefsters hartelijk dank voor uw bijdrage!

Ben de Haan,
Kerkrentmeester

 

Geplaatst in Nieuws.