Nieuw website zaalverhuur Kerkcentrum Open Hof online!

Zoals jullie weten zijn er naar aanleiding van de gemeenteavonden van begin vorig jaar onder het motto ‘Bouwen aan de toekomst’ een aantal werkgroepen ingesteld.

Zo is er de werkgroep ‘Idee’ die alle door jullie opgebrachte ideeën doorneemt en toetst op haalbaarheid en toepasbaarheid. Daarnaast is er de werkgroep ‘Nieuwbouw’ die als opdracht heeft een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om op de plek van Kerkcentrum Open Hof een multifunctioneel centrum te bouwen met een eigen vierplek voor de erediensten en met woningen of andere bebouwing met goede verhuurmogelijkheden.

De werkgroep ‘EO’ (Extra Opbrengsten) kreeg als opdracht om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie van Kerkcentrum Open Hof meer rendabel te maken. In het kader van deze werkgroep is een nieuwe website ter ondersteuning van de verhuur van de zalen van de Open Hof ontwikkeld

We gaan ervan uit dat deze website zal bijdragen aan de verhoging van de inkomsten van onze wijkgemeente.

 

 

Geplaatst in Nieuws.