Projectgroep EO

Begin dit jaar hielden we twee gemeenteavonden rondom het thema ‘Bouwen aan de toekomst’. Als uitkomst daarvan zijn een aantal werkgroepen ingesteld. De werkgroep EO (Extra Opbrengsten) kreeg als opdracht: onderzoek de mogelijkheden die er zijn om de exploitatie van Kerkcentrum Open Hof meer rendabel te maken. De groep bestaat uit: Ronald de Vries (projectleider), Jaap Bogaards, Wim van Huissteden en Wilna Quakkelaar.

De werkgroep is inmiddels aan de slag gegaan en heeft door middel van een brainstorm de diverse mogelijkheden geïnventariseerd. Van elk idee zullen voor- en nadelen worden afgewogen en zal in kaart worden gebracht wat eventuele financiële effecten zijn.

De projectgroep zal voorstellen doen voor concrete uitvoering. Deze worden besproken door de stuurgroep/kerkenraad en waar nodig eerst als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan jullie als gemeenteleden. Daarna gaat de concrete uitvoering van start.

 

 

Geplaatst in Bouwen aan de toekomst, Nieuws.