Projectgroep Idee

Begin dit jaar hielden we twee gemeenteavonden rondom het thema ‘Bouwen aan de toekomst’. Aan jullie als gemeenteleden werd gevraagd ideeën aan te leveren voor inkomstenverhoging of kostenverlaging. Meer dan 100 reacties kwamen binnen die 27 concrete ideeën opleverden.

De Projectgroep Idee, bestaande uit Marjan Capel, Robert Pastoor en Henk de Vries, is door de stuurgroep gevraagd om deze ideeën te bespreken. Er wordt onder andere gekeken naar haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en de mate waarin het idee bijdraagt aan inkomstenverhoging dan wel kostenverlaging.

De projectgroep zal voorstellen doen voor concrete uitvoering van de ideeën. Deze worden besproken door de stuurgroep/kerkenraad en waar nodig eerst als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan jullie als gemeenteleden. Daarna gaat de concrete uitvoering van start.

 

 

 

 

Geplaatst in Bouwen aan de toekomst, Nieuws.