In de Ontmoetingskerk voel ik mij thuis…

In de serie interviews met ambtsdragers binnen onze wijkgemeente, dit keer een gesprek met Margot de Vries. Zij wordt op 8 oktober aanstaande bevestigd als jeugdouderling van de Ontmoetingskerk.

Waarom jeugdouderling? Gevraagd naar haar motivatie geeft Margot aan dat ze het al lang in haar hoofd heeft om jeugdouderling te worden of een andere functie binnen de kerkenraad te bekleden. “Eigenlijk begon het al toen ik in het verleden een keer de toenmalige jeugdouderling Jos van der Eijk op het podium zag staan. Ik dacht toen: dat lijkt me leuk!”

Juist de jeugd heeft haar aandacht en interesse: zo is ze voorzitter van Jongerenkoor Needed en heeft ze een tijd meegedraaid met de Jeugdkerk die nu eigenlijk vervangen is door Youth United. Dit is een samenwerkingsverband tussen de wijkgemeenten Ontmoetingskerk, Ichthus, De Ark, Cama-gemeente en De Hoeksteen, waarbij jongeren tussen 12 en 16 jaar eens in de maand samen komen voor activiteiten zoals bijvoorbeeld Sirkelslag, een dropping of samen de Passion kijken. Tussen de activiteiten door worden momenten ingebouwd waarin geloven aan bod komt.

“We merkten allemaal dat de individuele jeugdclubjes bij de individuele kerken steeds kleiner worden. Door het nu breder te trekken, zijn er toch best veel tieners die eens per maand op zaterdagavond samenkomen. We werken eraan om allereerst samenhorigheid en vertrouwen op te bouwen; jongeren in deze leeftijdscategorie vinden het best moeilijk/spannend om over het geloof te praten. Daarom beginnen we met leuke activiteiten: zo organiseren we bijvoorbeeld binnenkort een kamp”.

Vooruitblikkend op haar nieuwe taak geeft ze aan dat ze merkt dat het best lastig is om jongeren ‘mee te krijgen’. Gelukkig gaat het goed met de Honkers en de 16+ groep binnen onze wijkgemeente en blijft de 12 tot 16 groep de meeste uitdaging geven. Ze beseft dat jeugd en jongeren – als toekomst van de kerk – onze aandacht verdienen. Daar wil ze graag haar steentje aan bijdragen.

Margot wordt samen met Myriam Verhoef jeugdouderling (die in verband met studie vanaf 1 januari start) en zij gaan samenwerken met de huidige jeugdouderling Hans Brakke die nog een jaar te gaan heeft. Margot heeft zich voorbereid op haar nieuwe functie door gesprekken te voeren met Myriam en Hans. Ook een eerste gesprek met Ds. Jochem Stuiver staat gepland. Verder zou ze ook graag meedoen aan workshops zoals die bijvoorbeeld door de PKN voor nieuwe ambtsdragers worden georganiseerd. Heel concrete veranderplannen heeft ze nog niet: “Ik heb begrepen dat er al veel in gang is gezet en het is goed dat eerst te bespreken en te kijken waar wij eventuele nieuwe of aanvullende initiatieven kunnen nemen”.

Margot woont niet in Maarssen dus vroegen we haar: waarom jeugdouderling in de Ontmoetingskerk? “Ik ben opgegroeid in deze wijkgemeente, ik ken iedereen, het is een leuke gemeente en ik voel mij er thuis. Ik zie ernaar uit om als jeugdouderling aan de slag te gaan”.

 

Geplaatst in Geen categorie, Nieuws.