Herinnering Aktie Kerkbalans

Nu de herinneringen aan de vakantie gaan vervagen, vragen wij even aandacht voor de actie KERKBALANS. Gelukkig worden de meeste toezeggingen trouw op de afgesproken tijdstippen betaald. Vaak zelfs al vroeger dan toegezegd. Zo is er al meer dan €  17.000 vooruit betaald. Het tegendeel is echter ook waar.  Circa 60 personen hebben samen een achterstand opgelopen van ongeveer €  4.800 ( waarvan er 16 al  “goed”  zijn voor  €  3.400). De ervaring leert dat de Kerkbalans toezeggingen die wat later in het jaar betaald zouden worden aan de aandacht ontsnappen. Vandaar ons vriendelijke verzoek om even te controleren of u al “bij” bent.
Hartelijk dank voor de te nemen moeite. Vriendelijke groet,
Wijkraad van kerkrentmeesters

Geplaatst in Nieuws.