Kwantitatieve analyse nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 12 komt vrijdag uit en dat betekent dat we alweer 3 maanden bezig zijn. Na de zomer zullen we jou door middel van een enquête vragen wat je van deze vorm van communiceren vindt (kwalitatieve analyse). De nieuwsbrief wordt gemaakt en verstuurd met slimme software die allerlei statistische gegevens behoudt. Daarom nu eerste een kwantitatieve analyse…

We verzenden de nieuwsbrief naar 319 e-mailadressen. Al snel na de eerste uitgave hadden we onze e-mail lijst correct en is inmiddels de acceptatieratio 100%. Alle verzonden komen dus in de juiste mailbox terecht. Na nieuwbrief nr. 3 zijn er geen mensen meer die zich afmelden.

De openratio geeft het percentage nieuwsbrieven weer dat is geopend. Door technische onvolkomenheden van mailprogramma’s kan deze openratio (lang) niet altijd worden vastgesteld en is een openratio van 20 – 40% een normale score. De openratio van onze nieuwsbrief is gemiddeld 57% wat dus erg goed te noemen is.

De software kan registreren hoe lang de nieuwsbrief is bekeken. De leesratio is een maat voor het aantal nieuwbrieven dat langer dan een bepaalde drempelwaarde is bekeken. De leesratio van onze nieuwsbrief is gemiddeld 90%.

Als laatste geeft de klikratio aan hoe vaak er op een link in de nieuwsbrief is geklikt. Onze klikratio is 20%; dus 1 op de 5 lezers klikt door naar de website.

De nieuwsbrief lijkt op basis van deze getallen dus een welkome aanvulling aan de andere communicatievormen binnen onze wijkgemeente. Hoewel de brief met grote zorgvuldigheid wordt opgesteld, zijn er in recente uitgaven een aantal foutjes geslopen (verkeerde datum, links naar liturgie die niet werkten). Het nieuwsbrief team bestaat uit hardwerkende gemeenteleden die het opstellen ervan inpassen in hun andere werkzaamheden. Wij hopen daarom dat u ons een onvolkomenheid hier en daar vergeeft. Vanzelfsprekend doen we ons best deze zoveel mogelijk te voorkomen.

Attendeer ook anderen op de nieuwbrief! Inschrijven kan hier

 

 

Geplaatst in Nieuws.