Nieuwe Flyer wijkgemeente gereed!

Als onderdeel van ons communicatieplan is de flyer van onze wijkgemeente geheel vernieuwd. De Flyer geeft een kort overzicht van onze missie/identiteit en geeft aan wat ons als protestantste wijkgemeente kenmerkt. Verder wordt kort ingegaan op de kerkdiensten, predikanten, activiteiten en de organisatie in secties. Ook de communicatie vanuit de wijkgemeente wordt aangestipt onder verwijzing naar deze website voor meer informatie onder het kopje Nieuw hier?

De flyer is primair bedoeld voor mensen die nieuw in Maarssen komen wonen en een keuze willen maken voor een wijkgemeente. Maar ook aan gasten in onze diensten kan de flyer worden meegegeven ter informatie.

De flyer wordt op dit moment gedrukt en is ontwikkeld door de werkgroep communicatie. Met dank aan Kelly Kluve van peekdonttell.nl voor haar belangeloze medewerking.

Geplaatst in Nieuws.