Bouwen aan de toekomst: verslag Gemeenteavond 1 van 2

Een gemeenteavond met zorgen én met opties, zo kun je de inspirerende avond van dinsdag 18 april jl. in Het Trefpunt goed omschrijven. Zorgen als het gaat om de financiën van onze wijkgemeente (hoe kunnen we de kerk blijven bemensen en betalen) en opties of liever gezegd kansen die er zijn vanuit zakelijk oogpunt.

Een speciaal gevormde beleidscommissie (Jaap Bogaards, Paul Brussaard, Oscar van Leeuwen, Bert de Roock en Robert Pastoor) boog zich de afgelopen maanden over de financiële situatie van wijkgemeente Ontmoetingskerk. Kort samengevat stijgt het exploitatietekort per jaar, loopt het ledental terug en verandert het geefgedrag. Bovendien hebben we de laatste jaren te maken met stijgende kosten en weinig vermogensrendement.

Volgens de beleidscommissie zijn er drie scenario’s mogelijk. Bert de Roock benadrukt dat het gaat om ideeën, suggesties, waarbij gesprek en zelfs mix & match mogelijk is. Niets is nog zeker, er is nog niets beslist…

De participerende gemeente

Deze wordt gerund door vrijwilligers, actieve gemeenteleden en dus minder professionele krachten. Opties daarbij  kunnen wel bijvoorbeeld zijn een meer coachende rol voor de koster, minder uren voor de predikanten en het aanstellen van een kerkelijk werker.

De ondernemende gemeente

Naast de kerkelijke bijdragen gaan we proberen uit bezittingen en investeringen meer opbrengsten te genereren. Denk aan professioneel beleggen, of aan de plannen rond het Harmonieplein: de Open Hof en kosterswoning liggen op een unieke locatie, wellicht een nieuw multifunctioneel gebouw met behoud van een vierplek? Belangrijke noot hierbij: we zitten dan wel aan het roer.

De samenwerkende gemeente

We gaan nauwer met andere wijkgemeenten samenwerken in Maarssen of daarbuiten.

Dit betekent bijvoorbeeld gezamenlijke kerkgebouwen, predikanten, kerkelijke werkers en wellicht ook een gezamenlijke vierplek.

Opdracht leden wijkgemeente

De 70 gemeenteleden gingen naar huis met een opdracht. Klik hier voor het formulier ‘Wat vindt u?’ Deze vragen worden tijdens de volgende gemeenteavond ‘Bouwen aan de toekomst, deel 2’ besproken. Kom ook en beslis mee over de toekomst van onze wijkgemeente: dinsdag 16 mei, Het Trefpunt, 20.00 uur.

De PowerPoint-presentatie nalezen? Klik hier.

Of liever de hele presentatie (nog eens) bekijken? Dat kan! Klik hier

 

 

Geplaatst in Bouwen aan de toekomst, Nieuws.