Paascyslus

Als wijkgemeente hebben we weer een gezegende paascyclus achter de rug.

Op Witte donderdag stonden we stil bij de avondmaaltafel en de bevestiging van de doop. Het licht werd gedoofd…

Gelukkig werd in de Paasnacht de nieuwe Paaskaars binnengedragen en ontstaken we allen ons licht.

Op Paasmorgen mochten naast de opstanding ook de doop en belijdenis van Hoessein Timon beleven. We groetten elkaar met: de Heer is waarlijk opgestaan!

Klik op de foto hieronder om naar alle foto’s te gaan.


Geplaatst in Nieuws.