Palmpasen 2017

De eerste collecte tijdens de dienst op Palmzondag was bestemd voor een project in Myanmar (Birma). Aangezien ons gemeentelid Eh Wah uit Birma komt, was zij door Jochem Stuiver gevraagd de lezing van de zondag Johannes 12: 12 t/m 19 in het Birmaans voor te lezen. Roeli Faay las vervolgens het gedeelte in (meer begrijpelijk) Nederlands. 

De kinderen kwamen na de preek binnen met de palmpasen stokken. Lucia de Vries gaf uitleg bij de diverse elemente van de stokken en wenste iedereen namens de kindernevendienst en de Honkers een goede stille week.

(klik hier voor de foto’s van deze dienst)

Geplaatst in Nieuws.