Gemeente avonden 18 april en 16 mei 2017

U weet vast nog dat er vaker gesproken is over: wat voor gemeente willen we zijn?

De kerkenraad en commissies zijn hier mee de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Hierbij kwam naar voren dat we ook moeten kijken welke financiële kaders we hebben. Het zal u niet verrassen dat we jaarlijks meer uitgeven dan we ophalen. Omdat we reserves hebben kon en kan dit nog even, maar dit moet wel eindigen. In september 2016 heeft de kerkenraad een commissie gevraagd om scenario’s te ontwikkelen om inzicht te geven welke keuzes we kunnen en moeten maken om in de eerste plaats een open gemeente te kunnen blijven en verder te ontwikkelen…

U weet vast nog dat er vaker gesproken is over: wat voor gemeente willen we zijn? 

De kerkenraad en commissies zijn hier mee de afgelopen maanden aan de slag gegaan. Hierbij kwam naar voren dat we ook moeten kijken welke financiële kaders we hebben. Het zal u niet verrassen dat we jaarlijks meer uitgeven dan we ophalen. Omdat we reserves hebben kon en kan dit nog even, maar dit moet wel eindigen. In september 2016 heeft de kerkenraad een commissie gevraagd om scenario’s te ontwikkelen om inzicht te geven welke keuzes we kunnen en moeten maken om in de eerste plaats een open gemeente te kunnen blijven en verder te ontwikkelen.

De kerkenraad nodigt u daarom van harte en met klem uit om twee gemeentevergaderingen bij te wonen. De eerste avond is op 18 april om 20.00 uur in het Trefpunt. Op deze avond zullen de scenario’s door de commissie financieel kader beleidsplan worden toegelicht en kunnen vragen worden gesteld.

De tweede avond is bedoeld om samen, nadat u heeft kunnen nadenken, ideeën te genereren die aan de kerkenraad kunnen worden meegegeven. Op die avond is er geen uitgebreide uiteenzetting van de scenario’s en daarom is uw komst op beide avonden belangrijk. Deze tweede avond is op 16 mei om 20.00 uur wederom in het Trefpunt.

Na deze avonden gaan moderamen en kerkenraad hun mening vormen, mede aan de hand van het door u aangereikte materiaal en besluiten voorbereiden. De voorgenomen besluiten zullen op een derde gemeente vergadering aan u worden voorgelegd. Na die avond, welke nu nog niet is gepland, zal de kerkenraad besluiten nemen. Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat het belangrijke gemeente avonden zijn, waarin het in eerste aanleg gaat om het gemeente zijn en kunnen blijven.

Jacob van der Zwan, voorzitter

Geplaatst in Nieuws.