Huiskamerbijenkomst sectie 2, 9 en 10 maart

Voor de leden uit sectie-2 van onze wijkgemeente wordt er op donderdagavond 9 maart en woensdagmorgen 10 maart een huiskamerbijeenkomst gehouden. U/jij kunt dus kiezen voor de avond of de morgen.  Het onderwerp is “Delen”.

Geen onbekend onderwerp in de kerk en we denken daarbij al snel aan Diaconie en Avondmaal. Maar dit keer willen we wat anders met elkaar delen, namelijk onze levenservaringen. En dan gaat het daarbij niet alleen om de eigen ervaringen, maar ook die van de andere medelanders, bijvoorbeeld de vluchteling in ons midden.

Opgave graag bij Pieter Quakkelaar, e-mail: p.quakkelaar@kpnplanet.nl, tel. 0346-574 738 / 06 11 95 67 87

Geplaatst in Nieuws.