Verlies leden niet uit het oog

Houd de administratie van uw gemeente op orde. Vul de internetconsultatie van de overheid in.
De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.

Houd de administratie van uw gemeente op orde. Vul de internetconsultatie van de overheid in.
De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.

Uw stem telt!

Helpt u mee deze onmisbare service voor kerken te behouden? Doe mee aan de internetconsultatie over de SILA-regeling!

1. Ga na de internetpagina https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen/reageren. De naam van deze consultatie lijkt niet met SILA te maken te hebben. Toch is dit de juist consultatie. Op de site van de overheid staat het volgende hierover: Met dit besluit wordt geregeld dat niet toegelaten vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijven eerder kunnen worden ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene. Daarnaast regelt het besluit dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de BRP. Tot slot regelt het besluit nog enkele andere kleine wijzigingen.

2. Vul uw reactie in het tekstblok met de vraag: Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven. In dit blok vult u in waarom u het geen goed idee dat niet langer gegevens verstrekt kunnen worden aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) uit de Basisregistratie Personen.

U kunt o.a. aangeven dat kerken een belangrijke rol vervullen in de samenleving en met name omzien naar ouderen. Als mensen voor de kerk uit beeld verdwijnen wordt de kerk in deze taak belemmerd. Dit kan niet het effect zijn wat de overheid wil bereiken,

3. Nadat u uw reactie heeft ingegeven, klikt u op Verder>

4. Bij de volgende stap is het mogelijk een bestand toe te voegen. Dat hoeft echter niet. U kunt gewoon op > Verder klikken.

5. In dit scherm voert u tweemaal uw e-mailadres en vervolgens uw persoonlijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending.

6. Na het versturen van uw reactie, ontvangt u een bevestigingsmail. In deze mail staat een link naar de website van de consultatie. Die link moet u aanklikken om uw reactie te bevestigen.

Dank voor uw medewerking!

Geplaatst in Nieuws.