Oecumenische viering “Door muren heen” 15 Januari 2017

Als Raad van Kerken in Maarssen kunnen we terugkijken op een bijzondere viering aan begin van de week gebed van de eenheid der Christenen in H.Hart van Jezuskerk in Maarssen.
Met de afbraak van een symbolische muur voor altaar met woorden die ons van Christus kunnen scheiden werd de dienst begonnen. Een kind nam daarin de voortrekkersrol en op dat moment ontmoeten de voorgangers van de beide kerken elkaar. We hoorden van andere mensen dat ze de koorzang erg mooi vonden, vooral ook dat stuk van “Groter dan ons hart”. Ook werd de zwanenzang (wegzending) van de beide voorgangers als indrukwekkend ervaren.
Meer loftuitingen houden we maar achter… om ijdelheid te voorkomen. Maar u kunt zelf zien en horen op http://kerkdienstgemist.nl/assets/1382101-Oecumenische-viering#.WH3ftHkzXIU
De opbrengst van de collecte was ook behoorlijk, namelijk totaal 536,21 euro. Deze zal worden overgemaakt naar Artsen zonder grenzen.

Geplaatst in Nieuws.