Activiteiten Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk

Stel je de kerk in het centrum van een aantal cirkels voor. De eerste kolommen betreffen gemeente leden die actief meeleven, die zitten in het binnenste cirkel. Kolom 9 betreft nog wel gemeente leden, maar die komen (bijna) nooit in de kerk, zij bevinden zich in een buitste cirkel.Kolom 10 zijn niet gemeenteleden, zij bevinden zich in de buitste cirkel. Het gaat niet om absolute waarheid of om de vraag of alle kriusjes goed staan. Het is bedoeld om na te denken over de vraag: welke doelgroep heb je met welke activiteit op het oog en wat betekent dat dan voor de invulling van die activiteit?        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Voor wie  (bijna) wekelijkse kerkganger oudere gemeente leden kinderen (basisschool en jonger) gemeente leden jeugd gemeente leden jong volwassen gemeente leden regelmatige kerkganger (min 1x per maand) wekelijkse of regelmatige kerkganger met (weer eens) hele gezin gemeente leden incidentele kerkganger Kerst, Pasen Gemeente leden geen kerkganger Alle inwoners van het Dorp (niet gemeente leden)
Activiteit           
 ‘reguliere’ zondagse kerkdienst x                  
kerkdienst diaconale zondag x                  
kerkdienst nationale ziekendag x                  
kerkdienst dag van de mantelzorg x                  
Ontmoetingsdienst           x        
Kerstnachtdienst               x   x
Kerst ochtenddienst             x      
Paaascyclus x         x        
Paas ochtenddienst             x      
Top2000 dienst               x   x
Gewoon gezellig   x                
Koffie en meer   x               x
Goedemorgenkring   x                
Cake op de preek x                  
Gespreksgroep 12+       x            
Gespreksgroep 16+       x x          
ZOOZ gespreksgroep         x          
Ontmoetingsgroep         x          
Protestants kerkkoor Maarssen x                  
jongeren koor Needed       x x          
Honkers     x              
Creche x         x        
Kindernevendienst x         x        
Kom over de streep x x x x x x   x x x
Bazar Open Hof x x x x x x   x x x
Wandelen x                  
Pastoraat predikanten x         x   x x x
Pastoraat door sectie teams x         x   x x  
wijkavonden x         x   x x  
Vorming & Toerusting avond x x x x x x   x x x
Lezing x x x x x x   x x x
Film middag   x               x
Diaconaat o.m via Platform diaconaal overleg, verjaardagstas, maatjesproject x         x   x x x
Taxi dienst kerkdiensten   x                
Bezorgen liturgieen    x                
Productie en bezorgen KOW x         x   x x  
Geplaatst in Ongecategoriseerd.