komerbij

Project ‘Kom Erbij’ gestart!

Op donderdag 9 februari jl. is het project ‘Kom Erbij’ gestart in Maarssen-dorp. De inzet is om alle bestaande non-commerciële activiteiten en alle mogelijk nieuwe initiatieven samen te vatten in een boekwerkkomerbij dat elk kwartaal verschijnt. De activiteiten zijn laagdrempelig, doordat de bijeenkomsten vaak gratis of tegen een geringe vergoeding te bezoeken zijn.
Doel is om de zelfredzame samenleving te bevorderen, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden, eventueel met ondersteuning van anderen. De activiteiten van Kom erbij zijn een middel hierbij en zorgen ervoor dat dicht bij huis, in de eigen buurt activiteiten worden georganiseerd. Dit zorgt voor onderlinge ondersteuning.
Vragen van medebewoners zullen eerder en sneller worden beantwoord en het voorkomt dat eenvoudige vragen uiteindelijk tot ingewikkelde problemen worden die om zware maatwerkoplossingen vragen.
Het idee is ontstaan vanuit de werkgroep Sociale Cohesie; deze werkgroep is ontstaan na het vaststellen van het dorpsontwikkelingsplan. Wij, als diaconie van de wijkgemeente Ontmoetingskerk, maakten deel uit van de klankbordgroep dorpsplanontwikkeling en nu maken we ook deel uit van de werkgroep Sociale Cohesie.

Geplaatst in Nieuws.