9 maart: gemeenteavond!

Direct aansluitend op de dienst ‘biddag voor gewas en arbeid’ wordt op een 9 maart aanstaande een gemeenteavond georganiseerd als vervolg op de bijeenkomst van de wijkgemeente in november vorig jaar. Het thema was toen: De Kerk, dat ben je zelf!

Tijdens de avond op 9 maart gaan we met elkaar aan de slag rond vier thema’s:

  1. Gemeenschapszin
  2. Erediensten
  3. Kerk naar buiten
  4. Gebouw Open Hof

Er zal eerst iets worden verteld over de gebiedsontwikkeling Harmonieplein en de contacten die daarover met de burgelijke gemeente Maarssen zijn ontstaan. De gemeente faciliteert het interactief verzamelen van ruimtelijke wensen van culturele en welzijnsorganisaties in Maarssen (vragers) enerzijds en aanbieders van maatschappelijk vastgoed van de kerken, de muziekschool en de bibliotheek in de directe omgeving van het Harmonieplein anderzijds. Dit is een belangrijke achtergrond bij vooral het thema ‘Kerk naar Buiten’.

Daarna gaan gemeenteleden met voornoemde thema’s aan de slag. Het is de bedoeling dat per thema vervolgens werkgroepen ontstaan elk met een eigen opdracht.

  • Werkgroep gemeenschapszin: kom met 2 of 3 nieuwe ideeën / activiteiten waarmee we als wijkgemeente kunnen werken aan gemeenschapszin. De beoogde activiteiten zijn primair gericht op gemeenteleden van de Ontmoetingskerk, maar de bedoeling is dat ze opgenstaan voor iedereen. Het gaat hier niet om het organiseren van kerkdiensten (is werkgroep eredienst) maar om andere activiteiten. Voorbeelden die genoemd zijn: paasontbijt, Playback show, maar het kan ook meer inhoudelijk, bijvoorbeeld een gespreksgroep. Organiseer die activiteiten ook of coördineer dat ze worden gerealiseerd. Uit deze werkgroep kunnen ook aanbevelingen komen voor het gebouw Open Hof.
  • Werkgroep eredienst: rond de invulling van de kerkdiensten zijn inmiddels veel ideeën naar voren gekomen: moderner, meer vreugdevol, koren, band/combo, musical; getuigenis. De opdracht voor de werkgroep is kerkdiensten te organiseren die tegemoet komen aan de aangereikte ideeen. Uit deze werkgroep kunnen ook aanbevelingen komen voor het gebouw Open Hof.
  • Werkgroep kerk naar buiten:  met deze opdracht is de diaconie al volop aan de gang, dit mede naar aanleiding van de gemeenteavond van 5 maart 2014. De diaconie vertelt over de al bestaande acties en ideeën die om nadere uitwerking vragen. De deelnemers aan de werkgroep kerk naar buiten kunnen hieraan meedenken en meedoen! Ook uit deze werkgroep kunnen aanbevelingen komen voor het gebouw Open Hof.
  • Werkgroep gebouw: uit deze en andere werkgroepen kunnen concrete aanbevelingen voor het gebouw Open Hof komen. Daarop vooruitlopend zal het wijkraad van Kerkrentmeesters onderzoeken wat de kosten zijn verbonden aan: aanbrengen invalidentoilet, verplaatsen keuken, banken uit de kerk op een andere vloer.

Mocht je op 9 maart niet naar de gemeenteavond kunnen komen, maar wel graag een bijdrage willen leveren aan een van de werkgroepen, meld je dan aan bij de scriba, Kees Capel, scriba@ontmoetings- kerkmaarssen.nl.

Geplaatst in Nieuws.