Kooten

Kerk op weg neemt afscheid van Nico van Kooten

KootenKerk op weg, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Maarssen (PGM), heeft een nieuwe eindredacteur: Gerrit van den Hul. Hij volgt Nico van Kooten op die sinds 2000, dus 15 jaar! aan 210 nummers Kerk op weg heeft meegewerkt. Onlangs heeft Van Kooten tijdens de jaarlijkse redactievergadering van Kerk op weg officieel afscheid genomen als eindredacteur.

Hij werd, mede namens de collega-predikanten, door de voorzitter van de Algemene Kerkenraad, ds. Piet Vellekoop hartelijke bedankt. De onnoemelijk vele uren die hij aan Kerk op weg heeft besteed, zijn liefde en zorgvuldigheid voor het redactiewerk werden genoemd. Ook Anneke Velthuijsen, eindcorrector/redacteur bedankte hem voor zijn brede (theologische) belangstelling, kennis en ervaring. 

(voor informatie over KOW klik hier)

Geplaatst in Nieuws.