jeugdkerk2

Tijdelijke stop van de Jeugdkerk

jeugdkerk2Het was de bedoeling om de eerste zondag van oktober weer van start te gaan met de Jeugdkerk. Omdat we in een vernieuwingsproces zitten, hebben we echter besloten om de Jeugdkerk even stop te zetten.

De afgelopen jaren is gebleken dat er weinig animo is voor de manier waarop wij de Jeugdkerk nu vormgeven. We willen deze leeftijdsgroep vanuit de kerk wel graag wat aanbieden om hen zo verbonden te laten blijven met onze kerk.

In september zijn we onder begeleiding van een coach van JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk) een traject gestart om met elkaar te ontdekken welke kant we met het jeugdwerk op willen. Samen met de JOP-coach, Barry Snoek, Hans Brakke en dominee Jochem Stuiver hebben we nu twee inspirerende avonden achter de rug die ons tot nu toe al veel nieuwe inzichten en ideeën hebben gegeven. Binnenkort staat er weer een avond gepland. Dan hopen we concrete plannen met elkaar uit te kunnen werken, wat zal resulteren in een nieuw aanbod voor de jongeren van 12 -16 jaar.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en hopen we in januari op een geheel nieuwe wijze invulling aan het jeugdwerk te geven voor deze leeftijdsgroep. Tot die tijd wordt er eens per maand een gespreksgroep voor de jongeren aangeboden onder begeleiding van Jochem Stuiver. Op deze site vindt u hier meer informatie over.

Groeten namens de leiding van de Jeugdkerk,
Gisanne, Marieke en Margot

Geplaatst in Nieuws.