Leeshulp week 14

Op deze pagina zal iedere leesweek een leeshulp worden geplaatst. Een team van theologen uit verschillende kerken zal daarin gedachten meegeven die je kunnen helpen bij je leestocht.

Leeshulp – week 14             26 april – 03 mei 2015  

1 Kronieken 18-29 en 2 Kronieken 1-24

Kronieken: uitgeroepen tot meest saaie Bijbelboek!
Inderdaad, sommige stukken in Kronieken zijn net zo saai als een telefoonboek.
En wie vooraan de Bijbel is begonnen met lezen, komt veel verhalen weer opnieuw tegen.
Net als een familielid dat iedere verjaardag tegen je zegt: ’heb ik je al eens verteld dat…’
En dan volgt het overbekende verhaal weer wat je al zo vaak hebt gehoord.
Daar kun je wel eens moe van worden…
Waarom dan toch al die herhalingen en namenlijsten?

“Woord der eeuwen”
De naam van het Bijbelboek Kronieken is in het Hebreeuws ‘Divrei-HaYamim’ en dat kun je o.a. vertalen als “woord der eeuwen”.
Dat klinkt al belangrijker dan een saai telefoonboek.
Die naam krijgt het in het Hebreeuws omdat het een samenvatting geeft van eeuwen.
Het boek begon al met de geslachtslijst van Adam tot Abraham.
Het eindigt straks met de oproep van de Perzische koning Cyrus om naar het land terug te keren. Het boek 1 en 2 Kronieken loopt dus van Adam tot aan de terugkeer van de Babylonische ballingschap!
De hele Bijbelse geschiedenis komt zo in twee boeken beknopt langs.

De vier delen van het boek Kronieken
* 1 Kronieken 1-9      De geslachtslijsten van de stammen van Israël
* 1 Kronieken 10-29   Het koningschap van David
* 2 Kronieken 1-9      Het koningschap van Salomo
* 2 Kronieken 10-36   De koningen uit het huis van David    

Het is afgelopen met ons
“Onder de leiders van de ballingen in Babylon waren er die meenden dat de verwoesting van de tempel en de verbanning uit het land niets anders te betekenen hadden dan ‘Onze botten zijn uitgedroogd, onze hoop is vervlogen, het is afgelopen met ons’ (Ezechiël 37:11).
Met andere woorden: Israël was als volk uit de geschiedenis verdwenen, net zoals zoveel andere volken overkomen was en nog overkomen zou.
Uit deze realiteit trokken sommige de conclusie dat het het beste zou zijn als het volk niet langer zou vasthouden aan haar eigen identiteit, maar zou proberen op te gaan in het grote en fortuinlijke volk van Babel dat in de wereld toen oppermachtig was.” (bron: Jehoeda Kiel, Da’at Mikra p.7).

Perspectief voor de toekomst
Opgeven wil de schrijver van Kronieken juist niet! De schrijver wil de lezers een hart onder de riem steken.
Hij schrijft voor hen die terugkeerden uit de ballingschap maar teleurgesteld waren.
De nieuwe Tempel die er kwam stak maar mager af bij de glorie van de oorspronkelijke tempel.
In deze sfeer van moedeloosheid schrijft hij opnieuw de hele geschiedenis van Israël met als doel te laten zien dat de geschiedenis niet afgelopen is!
Dat ondanks verwoesting en ballingschap, ondanks de moeizame wederopbouw na de terugkeer, Israël nog steeds een plaats en taak in de wereld heeft.
Want zo benadrukt Kronieken keer op keer, het verbond dat de Eeuwige met Israël sloot is een ‘verbond voor altijd’ (1 Kronieken 16:17).
Let er maar eens op hoe vaak het woord ‘verbond’ en ‘altijd/eeuwig’ voorkomt in deze boeken.
Al deze ‘verbonden’ zijn geworteld in de trouw van de Eeuwige: ‘Eeuwige, God van Israël, er is geen God als U in de hemel en op de aarde, die het verbond en de trouw bewaart voor Uw dienaren die met een volledig hart aan U toegewijd zijn’ (2 Kronieken 6:14).
Gedenkt, weet, besef en handel ernaar dat onze geschiedenis en onze taak niet voorbij zijn!
Wij zijn er nog! Het verbond is er nog! Onze Levieten en priesters zijn er nog, ons koningshuis is er nog!

Kronieken beschrijft het verleden maar doet dat op zo’n manier dat het gedemoraliseerde volk een perspectief voor de toekomst krijgt.
Daarom staat dit boek in de Joodse uitgave van de Bijbel (de Tenach) helemaal achteraan, als allerlaatste boek.
Als we dit boek straks uit hebben, hebben we in grote lijnen de hele geschiedenis van het oude Israël gelezen en gaan we het nog verder inkleuren met profeten en andere teksten.
Maar in principe heb je de geschiedenis van Israël dan al een keer gelezen!
Misschien een bemoediging voor vermoeide lezers onder ons en geeft het perspectief voor de rest van de uitdaging!

ds. Jochem Stuiver, protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

Geplaatst in Leeshulp Bijbeluitdaging 2015.